file-empty cross menu check cross2 plus minus chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right

Om Kvist

Kvinnliga ingenjörs- och arkitektsällskapet (KVIST) grundades 2015 och är ett nätverk med huvudsyfte att inspirera fler kvinnor att söka sig till ingenjörs- och arkitektyrken. Nätverket ska fungera som en inspiratör och ett diskussionsforum samt vara en länk mellan kvinnliga studenter och redan aktivt arbetande ute i arkitekt- och ingenjörsbranschen.

Initiativtagare och finansiär av nätverket är teknik- och arkitektkonsulten Projektengagemang.