file-empty cross menu check cross2 plus minus chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right
mentorpar

Lär känna ett av årets mentorpar

Den senaste omgången av KVISTs mentorprogram startade i september. Sedan dess har de olika mentorparen nu hunnit träffas ett par gånger för att utbyta tankar och idéer med varandra. Ett mentorpar består av Jenny Forsberg som studerar till civilingenjör med inriktning miljöteknik och hållbar infrastruktur på KTH och Karina Antin, Miljö- och hållbarhetskonsult på PE.

Jenny Forsberg sökte till KVISTs mentorprogram för att hon tyckte att det verkade intressant. Hon ville gärna få prata med någon inom yrkeslivet som kan ge insikt i hur det är att arbeta som ingenjör.
– Det känns jättebra att få vara med i programmet och ta del av Karinas erfarenhet. Hon är dessutom väldigt motiverande och hjälpsam, säger Jenny.

Hon berättar vidare att hon ser mentorprogrammet som en ”reality check”. Det kan hjälpa henne att planera inför sitt framtida arbetsliv och är ett bra komplement till det hon får lära sig på sin utbildning.
–  Jag kommer efter avslutad examen att vilja arbeta med något slags miljöproblem. Karina hjälper mig att få en bättre bild av vad jag mer specifikt vill göra. Det är jätteskönt att få en input från någon som är expert på området.

Rekommenderar andra studenter att söka sig till programmet
Jenny och Karina har i dagsläget hunnit med att träffas två gånger. Först under den gemensamma introduktionen tillsammans med de andra mentorparen och sen över en fika. När, var och hur de ska träffas samt vad de ska prata om planerar de tillsammans.
– Jag får vara med och önska vad vi ska prata om så att jag kan få hjälp med sådant jag specifikt behöver. Det kan exempelvis vara inspiration till mitt kommande examensarbete. Karina kommer även med bra förslag på samtalsämnen.

Hittills är Jenny mycket nöjd med KVISTs mentorprogram och hon rekommenderar varmt andra studenter att söka i vår.
– Man har inget att förlora på att få en kontakt inom arbetsområdet man är intresserad av.

Ett ömsesidigt lärande
Karina Antin ansökte om att bli mentor för att hon har en positiv erfarenhet från att tidigare varit adept i ett annat mentorprogram när hon själv studerade. Då insåg hon hur värdefullt det var att kunna bolla funderingar och reflektioner med någon i yrkeslivet.
– Jag uppskattade det bollplanket jag själv fick som student och därför är det extra roligt och givande att nu sitta på andra sidan och kunna bidra med mina tankar och erfarenheter, säger Karina.

Karina poängterar att KVISTs mentorprogram är minst lika givande för mentorn som för adepten.
– Programmet bidrar till ett ömsesidigt lärande. Jag känner exempelvis att jag får träna på att bli en bättre lyssnare, har fått insikter kring mitt ledarskap och hur man kan stötta de yngre kvinnorna som kommer att komma ut i arbetslivet om ett par år. Därav vill jag verkligen rekommendera både studenter och yrkesverksamma att söka sig till nästa års mentorprogram, avslutar Karina.

Möt ett av de andra mentorparen