file-empty cross menu check cross2 plus minus chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right
KVISTs mentorprogram

”Att vara med i KVISTs mentorprogram är jätteintressant”

KVISTs mentorprogram är i full gång och mentorparen träffas nu för att samtala, utbyta erfarenheter och göra diverse aktiviteter tillsammans. Häromdagen fick studenten Emma Cederwall följa med sin mentor Brita Gilén på en spännande arbetsdag.

Emma Cederwall studerar till civilingenjör med inriktning miljö-och vattenteknik på Uppsala universitet. Hon är särskilt intresserad av hållbar utveckling och vill efter examen arbeta med något inom det. Men helt säker är hon inte och därför sökte hon till KVISTs mentorprogram.
– Jag är inne på den fjärde terminen på min utbildning och vill få tips och idéer på vad jag kan arbeta med framöver. Då passade det perfekt för mig att medverka i ett mentorprogram eftersom det är bra sätt att få en inblick i arbetslivet, säger Emma.

Hon upplever att klyftan mellan studietiden och arbetslivet är stor eftersom de inte har praktik som en del av studieplanen. Emma tror dock att denna klyfta kan minska genom att man medverkar i ett sådant här initiativ som KVIST anordnar.
– Att vara med i KVISTs mentorprogram och på så sätt få ta del av min mentors arbetsvardag är väldigt lärorikt. Det är också bra att få en nyckelkontakt i arbetslivet som kan komma att bli till en stor fördel senare.

Brita Gilén arbetar som Byggnadsingenjör, KA enl PBL, och certifierad sakkunnig inom tillgänglighet. Hon ansökte om att bli mentor för att hon vill få en chans att dela med sig av sin arbetslivserfarenhet och för att hon kände att hon har mycket att lära ut.
– Det är jättetrevligt att vara mentor. Det är också väldigt kul att höra att Emma tycker det vi gör är intressant och lärorikt, säger Brita.

Tillgänglighetsbesiktning av en ombyggd skola
För att ge Emma en bra bild av hur en dag i arbetslivet kan se ut tog Brita under deras andra träff med henne på en tillgänglighetsbesiktning av en ombyggd, äldre skola.
– Det är ett spännande och annorlunda projekt och jag tänkte därför att det var extra bra för Emma att få följa med just dit. Att få känna på hur man bemöter varandra på en byggplats i olika roller, och att visa förståelse för varandra, är något man måste lära sig när kommer ut i arbetslivet, poängterar Brita.

Emma fyller i:
– Ja det var väldigt givande att få ta del av ett verkligt exempel och se hur saker går till. Jag trodde exempelvis att allt var mer reglerat än vad det visade sig vara. Nu när jag vet hur det är kan jag analysera det och se om man kan förbättra något. Jag tar med mig den här erfarenheten inför mitt framtida val av yrke, avslutar Emma.

Lär känna ett av de andra mentorparen