file-empty cross menu check cross2 plus minus chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right

Bli medlem

VILL DU BLI MEDLEM?

Nätverket KVIST riktar sig till kvinnor som har planer på att börja studera eller redan studerar till ingenjör eller arkitekt och till de som redan är yrkesverksamma i de två branscherna.

Medlemskapet är gratis och ansökan görs via KVIST:s medlemssida på LinkedIn.

Har du inte vad som krävs för att bli medlem? Följ nätverkets aktiviteter och stötta våra målsättningar på vår öppna sida på LinkedIn.