file-empty cross menu check cross2 plus minus chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right

KVIST är ett socialt nätverk med huvudsyfte att inspirera fler kvinnor att söka sig till ingenjörs- och arkitektyrken. Nätverket fungerar som ett diskussionsforum och är en länk mellan kvinnliga studenter och de som är aktiva på arbetsmarknaden.

Branschen i siffror